20 200

სხვა

GLL 3-80 (Carry Case)

ლაზერი

სამუშაო დიაპაზონი მიმღებთან 120მ სიზუსტე ± 0,3 მმ/მ*/** (* ოთხი ჰორიზონტალური გადაკვეთის წერტილისთვის; ** პლუს გამოყენებაზე დამოკიდებული გადახრა)