კნაუფის პროფილები - 000000000016

T-პროფილი განივი 24/38 - 24x38x1200

  • აქტიური
  • 18.08.2015 - განუსაზღვრელი
2

ზომა: 1.20 გრძ.მ

T 24 რასტრული ჭერის განივი პროფილი.