კნაუფის პროფილები - 000000000017

T-პროფილი გრძივი 24/38 - 24x38x600

  • აქტიური
  • 18.08.2015 - განუსაზღვრელი
1

ზომა: 0.60 გრძ.მ

T 24 რასტრული ჭერის გრძივი პროფილი.